Waterafvoer met infiltratiekratten

Datum: 19-01-2022


Waterafvoer met infiltratiekratten

Tegenwoordig wordt er steeds meer nagedacht over de manier van water afvoeren. Doordat de warme perioden van het jaar steeds droger worden is het van belang om zoveel mogelijk vocht in de bodem te houden, dit komt de natuur ten goede. De capaciteit van de waterzuiveringen wordt minder belast wanneer het volume water, wat via riool afgevoerd wordt, omlaag gebracht wordt. Ook zal het riool bij hevige regenbuien de toestroom van het water beter kunnen verwerken en hoeft er minder snel gebruik gemaakt te worden van de overstort wat natuurlijk beter zal zijn voor het milieu.  Het is daarom in veel wijken zelfs verboden om de hemelwaterafvoer op het riool aan te sluiten. In dit geval wordt er vooral gebruik gemaakt van infiltratiekratten, ook wel infiltratiebox genoemd.


Wat is een infiltratiekrat?

Een infiltratiekrat is een grote plastic box die volledig waterdoorlatend is, deze wordt ingepakt met geovlies textiel. Geovlies textiel laat ook water door en zorgt er voor dat er geen grond in de box kan komen waardoor deze ruimte vrij blijft voor de opvang van water. Het inpakken met geovlies textiel kunt u zelf doen, maar u kunt ook infiltratiekratten aanschaffen die al compleet ingepakt zijn met geovlies textiel. De infiltratiekrat wordt altijd onder de grond geplaatst.

Waar wordt een infiltratiekrat geplaatst?

Zorg er altijd voor dat infiltratiekratten minimaal 2 meter vanaf bomen en struiken geplaatst worden. Blijf altijd minimaal 1,5m van de fundering van het huis en zorg dat de infiltratiekrat boven grondwaterniveau geplaatst wordt.

 

Het plaatsen van infiltratiekratten

De filtratiekrat moet zoals eerder aangegeven altijd boven het grondwaterniveau geplaatst te worden, de krat zal boven het gemiddeld grondwaterpeil geplaatst moeten worden anders verliest de krat zijn werking. De infiltratiekratten dienen namelijk als buffer, zodat het water direct uit de bovenlagen kan trekken en daarna langzaam verder de bodem in kan trekken. Grondwaterstanden per regio kunnen gevonden worden op internet en dan met name op sites van het waterschap.

 

Het uitgegraven gat waarin de infiltratiekratten geplaatst worden zal altijd aanzienlijk wat ruimer moeten zijn dan de werkelijke grootte van de infiltratiekratten zelf. Probeer altijd minimaal 30 cm vrije ruimte rondom de infiltratiekrat te behouden om deze ruimte vervolgens te kunnen vullen met drainzand. Onder en boven de kratten zal een laag van ongeveer 10 cm drainagezand moeten komen. Drainzand is een zandsoort met een zeer open structuur en een fijne korrelgrootte. Door deze hoge drainagegraad kan water makkelijk en snel door dit zand stromen.

 

Infiltratiekrat

 

Bij plaatsing van de kratten onder de bestrating zal boven op de infiltratiekrat ongeveer 20 cm aan zand/onderbouw moeten komen. Bij zware verkeersbelasting zal dit eerder rond de 50 cm moeten zijn. Onder borders zal 40 tot 60 cm grond aangehouden moeten worden. (deze diktes zijn inclusief de laag van 10 cm drainzand) Plaats ook altijd een zandvanger voor de infiltratiekrat invoer, zo voorkomt u dat de infiltratiekrat na verloop van tijd vol komt te zitten met zand.

 

Optioneel kan er ook voor gekozen worden op een ontluchting op de filtratiekratten aan te sluiten. Dit is echter veelal enkel noodzakelijk bij grotere oppervlakten. Men koppelt in dit geval een buis aan de filtratiekrat en laat deze ergens in de tuin omhoog komen. Bovenop deze buis wordt dan een T-stuk geplaatst, zodat het niet direct de buis in kan regenen.

 

Welke infiltratiekrat heb ik nodig?

Allereerst zal bekeken moeten worden welke capaciteit u nodig heeft aan de hand van bovenstaande berekening. Daarna zult u een keuze moeten maken uit een infiltratiebox die geschikt is voor zware of minder zware belasting. Als laatste zult u na moeten gaan hoe diep het grondwater staat, want daar kunt u de hoogte van de infiltratiekrat op afstemmen. Wanneer het grondwater relatief hoog staat heeft u dus een lagere infiltratiekrat nodig.

 

Capaciteit infiltratiekratten berekenen

Hoe berekent u hoe groot het volume van de infiltratiekratten dient te zijn? Dit is éénvoudig te berekenen.

Allereerst dient er nagegaan wat de bergingseis vanuit de gemeente is. Veelal zal de bergingseis zo’n 20 a 30 mm per vierkante meter verhard oppervlak zijn.

 

Neem de totale oppervlakte (oppervlakte van de verharding + dakoppervlakte) * bergingseis

 

Voorbeeld:

Bergingseis: 20mm

Oppervlakte bestrating: 100m²

Oppervlakte dak: 75m²

 

Benodigde capaciteit infiltratiekratten: (100+75)*20 = 3500 liter

 

Wanneer u filtratiekratten van 600 liter aanschaft is de berekening als volgt;

3500/600= 5,83, dus 6 infiltratiekratten van 600 liter zijn nodig om water van 175m² aan oppervlakte op te vangen.

Deze website wil gebruik maken van cookies.