Grind, onderhoudsarm en functioneel

Datum: 11-02-2022


Doeleinden grind

Grind kan voor een grote verscheidenheid aan doeleinden toegepast worden, denk maar aan grindpaden, terrassen, plantvakken of opritten. Het type grind en de manier van aanleggen dienen afgestemd te worden op het uiteindelijke doel van de grind.

 

Wordt er veel overheen gelopen, dan is het van belang een niet te grove grindsoort te kiezen. Dit loopt namelijk niet fijn en de kans is aanwezig dat je je voet omzwikt.

 

Voor opritten of parkeerplaatsen zal vanwege de hoge mate van belasting een harde grindsoort gekozen moeten worden, zodat deze niet te snel slijt. Voor zware belasting wordt daarom vaak split gebruikt, dit is breuksteen wat gewonnen wordt uit rotsen en heeft hoekige vormen waardoor het minder beweegt wanneer het aangebracht is.

 

Ronde grindsoorten kunnen natuurlijk door rivieren etc. gevormd zijn, maar worden ook kunstmatig rond gemaakt. Wanneer het natuurlijk gevormd is wordt het ook wel afzettingsgesteente genoemd. Dit soort grind wordt meer gebruikt voor enkel sierdoeleinden of op daken.

 

Grind

 Aanleg van het grind

Wanneer men grind aan gaat liggen dient zoals eerder aangegeven rekening gehouden te worden met de mate van belasting. Wij grind als sierdoeleinden in plantvakken zou het volstaan om de border tot ongeveer gemiddeld ongeveer 6 a 7 cm diep af te graven, worteldoek neer te leggen en dan het geheel te vullen met het grind. Hoe grover het grind, des te dikker de laag dient te zijn. Bij grovere grindsoorten zal de laag al snel 7 tot 10 cm dik moeten zijn. Het worteldoek zorgt ervoor dat er geen onkruid door het grind kan komen.

Grindplaten

Is er sprake van meer belasting, dan is het raadzaam om gebruik te maken van zogeheten grindplaten. Dit geeft aanzienlijk wat meer stabiliteit. Grindplaten zijn kunststof platen met een honingraat profiel, die in de kleuren wit en zwart leverbaar. Witte grindplaten worden gebruikt bij licht gekleurde grind en zwarte grindplaten worden gebruikt bij donker gekleurde grind.

Grindplaten worden geleverd met of zonder viltdoek. Het viltdoek zorgt ervoor dat er geen onkruid door de grindplaten heen kan groeien. Grindplaten zijn tevens leverbaar in verschillende honingraat groottes, zodat het type grindplaat ook op de korrelgrootte van het grind afgestemd kan worden.

 

Grindplaten installeren
Voor de aanleg van grind ten behoeve van tuinpaden wordt een bedding gemaakt van ongeveer 10 cm dik wit zand, dit wit zand wordt aangetrild en geëgaliseerd met behulp van een waterpas. Het komt er in wezen op neer dat de basis ongeveer hetzelfde is als voor klinker- of tegelverharding. Ook dient de gehele oppervlakte omsloten te zijn met betonbanden of andersoortige opsluiting. Nadat deze bedding gereed is worden de grindplaten op maat gemaakt en geïnstalleerd. Deze worden daarna gevuld met het grind.

 

Wanneer de grind een zwaardere belasting aan moet kunnen wordt een laag puin van zo’n 15 cm aangebracht. Daar overheen komt een laag van zo’n 5 cm wit zand. Beide materialen dienen separaat aangetrild te worden. Na het egaliseren met een waterpas kunnen de grindplaten geïnstalleerd worden.

 

Er dient uiteindelijk ongeveer 2 cm grind op de grindplaten te liggen. Om de hoeveelheid benodigde grind te berekenen tel je hier de diepte van de grindplaten bij op.

Deze website wil gebruik maken van cookies.